Page 219 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 219

Prawo Pascala 217


      Podobnie, lekko wciskając pedał hamulca, można spowodować, że
      klocki hamulcowe zostaną z bardzo dużą siłą przyciśnięte do tarcz.
      Jak to możliwe? Zwróć uwagę, że aby prawy tłok podniósł się np.
      o 1 cm, lewy musimy przesunąć o 100 cm, czyli o 1 m. Zamiast
      działać dużą siłą na krótkiej drodze, działamy małą siłą na dłu­
      giej drodze. Praca pozostaje bez zmian – podobnie jak to było
      w wypadku dźwigni i innych maszyn prostych.
      Przekładnia hydrauliczna jest jednak często wygodniejsza w uży­
      ciu niż dźwignia. Ciecz przenosząca ciśnienie może płynąć długą,
      giętką, powyginaną rurką.

        Podsumowanie


        g  Ciecz lub gaz wywiera ciśnienie nie tylko na dno naczynia, ale także na jego ściany.
        g  Prawo Pascala: ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest przekazywane
         równomiernie we wszystkich kierunkach.
        g  Ciśnienie wywierane przez ciecz lub gaz jest wynikiem uderzania cząsteczek cieczy lub gazu
         o ściany naczynia.
        g  Znając prawo Pascala możemy budować urządzenia hydrauliczne, np. prasy hydrauliczne
         i hamulce samochodowe.
        Pytania i zadania         Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie

      1. Zapisz, na które ściany naczynia przedstawio­ 3. Oblicz ciśnienie wywierane przez benzy­
      nego na rysunku naciska zawarta w nim woda. nę na zaznaczoną na zielono powierzchnię
                           naczynia.

      2. Oblicz ciśnienie wywierane przez ciecz
      na ściany naczynia w punktach A, B i C, jeśli
      na dno naczynia wywiera ciśnienie 800 Pa.

                           4. Oblicz, jaką siłą woda naciskała na klep­
                           ki beczki w doświadczeniu Pascala (patrz
                           Z historii na s. 216). Przyjmij, że rurka miała
                           wysokość 5 m, a każda z klepek beczki miała
                                    2
                           powierzchnię 0,3 m .
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224