Page 217 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 217

40 Prawo Pascala


       Doświadczenie

       1. Nakłuj szpilką w kilku miejscach plastikową butelkę po wodzie
       mineralnej. Postaraj się, aby otworki miały jednakową wielkość.
       2. Umieść butelkę w zlewie lub miednicy, napełnij ją wodą. Sprawdź,
       z których otworków woda wypływa szybciej, a z których – wolniej.
       3. Jak sądzisz, w którym miejscu butelki ciśnienie jest większe?


      Ciecz wywiera ciśnienie nie tylko na dno naczynia, ale także
      na jego ściany boczne. Ciśnienie jest tym większe, im większa
      głębokość. Wysokość słupa cieczy liczy się bowiem nie od dna
      naczynia, ale od danego punktu do poziomu cieczy. Podobnie,
      nurkując w wodzie coraz głębiej, musimy wytrzymywać stale
      rosnące ciśnienie. Nacisk cieczy wywołany jej ciśnieniem może
      działać nawet do góry (patrz rysunek).


       Prawo Pascala
      Oprócz ciśnienia spowodowanego ciężarem samej cieczy, może­
      my wywierać na ciecz ciśnienie z zewnątrz, na przykład za pomo­
      cą tłoczka (jak w strzykawce) lub dmuchania z zewnątrz (jak
      w doświadczeniu obok). Podobnie jest w przypadku gazów.

      Prawo Pascala:                         Doświadczenie
      Zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednako-
      wy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu.    Powtórz poprzednie
                                     doświadczenie, ale tym
      W doświadczeniu opisanym obok ciśnienie wody na ściany  razem dmuchaj silnie
      naczynia jest sumą dwóch składników:              do wylotu butelki. Jak
      – ciśnienia wynikającego z ciężaru wody,            zmieniło się ciśnienie
      – przenoszonego przez wodę ciśnienia, z którym dmuchasz do  wypływającej wody?
      wylotu butelki.
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222