Page 215 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 215

Ciśnienie hydrostatyczne 213

       Ciśnienie w jeziorach i morzach
      Posługując się wzorem na ciśnienie hydrostatyczne, możesz
      obliczyć ciśnienie na dnie jezior i mórz. Im głębiej, tym większe
      ciśnienie, dlatego że wywiera je wyższy słup cieczy. Na przykład
      na dnie najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza (108 m głębokości)
      woda wywiera ciśnienie:


                           2
      Powierzchnia ciała człowieka wynosi około 2 m , a więc na dnie
      tego jeziora woda zgniata człowieka siłą około 2 MN (2 000 000 N),
      równą ciężarowi ciała o masie 200 ton!
      Dlaczego więc nurkowie, którzy schodzą na duże głębokości, nie
      są zgniatani przez wodę? Otóż wdychają oni do płuc powietrze
      z butli pod coraz większym ciśnieniem. W ten sposób przysto­
      sowują ciśnienie wewnątrz organizmu do ciśnienia panującego
      na zewnątrz.

        Podsumowanie


        g  Woda (lub inna ciecz) w naczyniach połączonych dąży do wyrównania poziomów.
        g  Ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez ciecz na dno naczynia zależy tylko od wysokości
         słupa cieczy, a nie od kształtu ani od powierzchni dna naczynia. Zależy też od rodzaju cieczy.
        g  Ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez ciecz na dno naczynia można obliczyć ze wzoru:
                         p = d · g · h
        g  Im głębiej w jeziorze lub morzu, tym wyższy słup wody i tym większe ciśnienie wywiera
         woda. Na dużych głębokościach ciśnienie wody jest olbrzymie.
        Pytania i zadania         Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie


      1. Wskaż rysunek, który poprawnie przedstawia poziomy cieczy w dwóch naczyniach
      o różnej szerokości.
      a)              b)              c)

      2. Odpowiedz na pytania.          b) Jak działa studnia artezyjska? Jeśli nie
      a) Jak działa wskaźnik poziomu wody w czaj­ wiesz, co to jest, poszukaj informacji w odpo­
      niku elektrycznym? Jeśli nie wiesz, spróbuj to  wiednich źródłach, np. w encyklopedii lub
      zaobserwować.               słowniku geograficznym.
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220