Page 213 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 213

Ciśnienie hydrostatyczne 211
      Zabytkowa wieża ciśnień.               Schemat działania wieży ciśnień.


       Od czego zależy ciśnienie wywierane przez ciecz

      Ćwiczenie. Rysunek przedstawia naczynia połączone.
      W poziomej rurce ustawiono w poprzek kawałek papieru.
      Z każdej strony woda działa na ten papierek pewną siłą.
      Co można powiedzieć o tych dwóch siłach?

      Skoro papierek nie porusza się, siły muszą się równoważyć.
      Ponieważ jednak powierzchnia papierka jest z każdej strony taka
      sama, oznacza to, że z każdej strony na papierek działa takie samo
      ciśnienie.
      Czy to oczywiste? Może tak, ale zauważ, że ciężar cieczy w rur­
      kach jest różny, a mimo to ciśnienie jest jednakowe. Widzimy
      więc, że:

      Ciśnienie wywierane przez ciecz, zwane ciśnieniem
      hydrostatycznym, nie zależy od kształtu naczynia ani od
      powierzchni jego dna.

      Zbadamy teraz, czy ciśnienie hydrostatyczne zależy od wysokości
      słupa cieczy i od rodzaju cieczy.


       Doświadczenie
       1. Dwie jednakowe rurki szklane umocuj pionowo w statywie.
       Od dołu zamknij je cienką gumową błoną (np. z rękawiczek
       jednorazowych), umocowaną np. za pomocą gumki recepturki.
       2. Do jednej rurki nalej wody, a do drugiej – denaturatu. Zadbaj
       o to, aby ilość cieczy w obu rurkach była jednakowa.
       3. Która z gumowych błon jest bardziej wybrzuszona? Która
       z cieczy wywiera większe ciśnienie na błonę? Jak sądzisz, z jaką
       właściwością cieczy związana jest ta różnica?
       4. W drugiej części doświadczenia użyj w obu rurkach tej samej
       cieczy, ale w innej ilości. Która z gumowych błon jest tym razem
       bardziej wybrzuszona?
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218