Page 212 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 212

39 Ciśnienie hydrostatyczne

     Doświadczenie        Naczynia połączone
                  Zdjęcie przedstawia naczynia o różnych kształtach i wymiarach,
     Ustaw naczynia      połączone u dołu poziomą rurką. We wszystkich naczyniach
     zgodnie z rysunkiem.   ciecz osiągnęła ten sam poziom. Gdybyśmy do jednego z naczyń
     „Przegubową” słomkę   dolali cieczy, przepłynęłaby ona do pozostałych naczyń i poziom
     do napojów napełnij   ponownie by się wyrównał.
     wodą i (zatykając
     ją palcem, żeby
     woda się nie wylała)
     ustaw w pozycji
     przedstawionej
     na rysunku. Woda
     zacznie spływać z talerza
     do szklanki. Zauważ,
     że początkowy odcinek
     drogi woda pokonuje
     pod górę!

                  W naczyniach połączonych ciecz dąży do wyrównania
                  poziomu.

                   Wieża ciśnień

                  Na zasadzie naczyń połączonych działa wieża ciśnień. Woda
                  w rurach wodociągowych może przebywać pewien odcinek
                  pod górę z piwnicy do mieszkań, które znajdują się niżej niż
                  zbiornik wody w wieży.
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217