Page 211 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 211

Ciśnienie 209


      Ze wzoru p =  F  otrzymujemy S =  F , więc:
             S         p
                           2


      Zauważ, że gdy idziemy (a nie tylko stoimy), przez pewien czas
      cały ciężar ciała opieramy na jednej nodze. Dlatego obliczoną
      powierzchnię musi mieć każda z rakiet, a nie obie w sumie.
      Odpowiedź: Każda z rakiet powinna mieć powierzchnię co naj­
      mniej 0,6 m .
           2

        Podsumowanie

        g  Ciśnienie opisuje, jaka siła nacisku działa na jednostkę powierzchni. Obliczamy je, dzieląc
         wartość siły  nacisku przez powierzchnię: p =  F .
                           S
                         N
        g  Jednostką ciśnienia jest paskal: 1 Pa = 1  2 .
                         m        Pytania i zadania         Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie


      1. W której pozycji pudełko wywiera na stół  e) dlaczego stosuje się naparstki,
      największe ciśnienie, a w której – najmniejsze? f) dlaczego do chodzenia po lodzie używa się
         a)         b)          c) raków – kolczastych nakładek na buty,
                           g) dlaczego osoby ratujące tonącego, pod któ­
                           rym załamał się lód, nie stają na lodzie, lecz
                           układają na nim deski lub drabiny i kładą się
                           na nich.


                           4. Łoś ma masę 600 kg, a dzik 200 kg. Ślady
      2. Oblicz:                 łosia (wszystkich czterech kończyn łącznie)
      a) jakie ciśnienie wywiera na podłoże kilo­ mają powierzchnię 700 cm , a ślady dzika
                                        2
      gramowy odważnik o powierzchni podstawy  100 cm . Wykonaj odpowiednie obliczenia
                               2
      20 cm ,                  i odpowiedz, które ze zwierząt:
        2
                         2
      b) jaka siła, działając na powierzchnię 2 m ,  a) naciska na podłoże większą siłą.
      wywołuje ciśnienie 500 Pa,         b) wywiera większe ciśnienie na podłoże.
      c) jaką masę ma kamień, który przylega  c) jest lepiej przystosowane do życia na tere­
                     2
      do podłoża powierzchnią 10 cm  i wywiera  nach podmokłych.
      na nią ciśnienie 1 kPa.
                             5. Akwarium ma długość 40 cm, szero­
      3. Wyjaśnij za pomocą pojęcia ciśnienia:  kość 25 cm i wysokość 40 cm (wymiary zmie­
      a) dlaczego duże ciężarówki mają wiele kół, rzone na zewnątrz). Jego ścianki są wykonane
      b) dlaczego czołgi jeżdżą na gąsienicach, ze szkła o grubości 5 mm.
      c) czy lokomotywa mogłaby jeździć bezpo­ Oblicz wysokość, do jakiej należy nalać wody,
      średnio po ziemi,             aby akwarium z wodą wywierało na podłoże
      d) dlaczego ostrzy się noże,        ciśnienie 2 kPa.
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216