Page 206 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 206

204 Ciśnienie i siła wyporu


                          d =  m =  1,64 g = 7,1  g
                            V   0,23 cm 3  cm 3
                  Wyznaczona przez niego gęstość mieściła się w oszacowanym na
                  początku przedziale wartości.


                  Ćwiczenie A. Wyjaśnij, dlaczego Andrzej użył trzydziestu monet, a nie
                  tylko jednej.


                   Wyznaczanie gęstości za pomocą wagi i linijki
                  Objętość niektórych ciał można obliczać ze wzorów znanych
                  z geometrii. Tak obliczoną objętość można wykorzystać do
                  wyznaczania gęstości substancji.

                  Przykład 3. Monika wyznaczała gęstość metalu, z którego wyko­
                  nano prostopadłościenną sztabkę. Wykonała następujące czynno­
                  ści i zapisała wyniki pomiarów i obliczeń.

                  1. Rozważyła najpierw, jakiego wyniku może się spodziewać.
                  Stwierdziła, że prostopadłościan wykonano z metalu cięższego
      wysokość        od aluminium, ale lżejszego od ołowiu. Po sprawdzeniu w tabli­
                  cach gęstości tych dwóch substancji wiedziała już, że powinna
                                g
                                    g
        szerokość długość otrzymać wynik pomiędzy 2,7  cm 3 a 11 cm 3 .
                  2. Zmierzyła linijką krawędzie sztabki. Każdy pomiar wykonała
                  3 razy i obliczyła ich średnią. Wyniki pomiarów i obliczeń zebrała
                  w tabeli.


                                         Średni wynik
                   Wymiary sztabki Pomiar 1. Pomiar 2. Pomiar 3.
                                         pomiarów

                     Długość   3,7 cm  3,6 cm  3,7 cm   3,7 cm
                    Szerokość   2,5 cm  2,5 cm  2,3 cm   2,4 cm

                    Wysokość   1,2 cm  1,3 cm  1,1 cm   1,2 cm


                  3. Obliczyła objętość prostopadłościanu:
                      V = a · b · c = 3,7 cm · 2,4 cm · 1,2 cm = 10,7 cm 3
                  4. Zważyła prostopadłościan na wadze laboratoryjnej i otrzymała
                  wynik: m = 95,6 g.
                  5. Obliczyła gęstość substancji i podała wynik z dokładnością do
                  dwóch cyfr znaczących.
                               95,6 g
                                  ~
                          d =  m = 10,7 cm 3 ~ 8,9  g
                            V         cm 3
                  Wyznaczona przez nią gęstość zgadzała się z jej wcześniejszym
                  oszacowaniem.
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211