Page 106 - Spotkania z Fizyką 7 – Fizyka SP – demo
P. 106

III Hydrostatyka i aerostatyka        4  Podnośnik samochodowy może działać na
          zasadzie prasy hydraulicznej. Przyjmij, że
                          2
          mniejszy tłok ma powierzchnię 0,2 m , a większy
          – podnoszący samochód – ma powierzchnię
          6 m . Oblicz:
            2
          a) siłę przyłożoną do przedmiotu na małym
          tłoku, która zrównoważy ciężar samochodu
          o masie 900 kg, stojącego na dużym tłoku,
          b) masę przedmiotu, który, położony na małym
          tłoku, pozwoli uzyskać równowagę.

        5  W składnicy złomu używana jest prasa
          hydrauliczna o sile prasowania wynoszącej
          400 kN. Oblicz siłę, jaką należy działać
          na mniejszy tłok, o powierzchni 200 razy
          mniejszej niż stół, na który kładziony jest złom.
        6  Wskaż poprawne dokończenie zdania.        i

          Dwie strzykawki połączono wężykiem. Między
          ich tłokami nie ma powietrza, jest natomiast
          pewna ilość wody. Jeżeli pierwsza strzykawka            ii
          ma średnicę dwa razy większą niż druga,
          to wciśnięcie jej tłoka do końca (a tym samym
          wysunięcie tłoka w mniejszej strzykawce) jest
          A/ B/ C.

          A. łatwiejsze niż wciśnięcie tłoka w mniejszej
          strzykawce
          B. trudniejsze niż wciśnięcie tłoka w mniejszej
          strzykawce
          C. tak samo łatwe jak wciśnięcie tłoka w drugiej
          strzykawce

        7  Duży tłok w prasie hydraulicznej przesuwa się
          o 1 cm, a mały tłok o 20 cm. Pole powierzchni          F 2
                      2
          małego tłoka wynosi 25 cm , a siła działająca
          na niego to 250 N. Oblicz:                    S 2
                                  S 1
                                   F 1
          a) pole powierzchni dużego tłoka,
          b) siłę wywieraną przez duży tłok.
     104
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111