Page 9 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 9

b) Odpowiedź i jej uzasadnienie

        Tak/ Nie. Suma algebraiczna
        ładunków elektrycznych obu                                    4. Elektrostatyka
        ciał musi być dodatnia/ ujemna/
        równa zero.
        Wartość ładunku dodatniego
        jednego z ciał powinna być
        większa/ mniejsza niż wartość
        bezwzględna ładunku ujemnego
        drugiego ciała.
                        Dwa ciała przed zetknięciem  Dwa ciała po zetknięciu

        c) Odpowiedź i jej uzasadnienie

        Tak/ Nie. Suma algebraiczna
        ładunków elektrycznych obu
        ciał musi być dodatnia/ ujemna/
        równa zero.               + + +
                           + + +
                           +  +   −
        Oba ciała powinny mieć ładunki     + +   − − − −
                                 −
        o takiej samej wartości bez-        − − − −
        względnej i przeciwnych/ takich
        samych znakach.
                        Dwa ciała przed zetknięciem  Dwa ciała po zetknięciu


        Zadanie 7
        – Futerko mojego kota bardzo się elektryzuje, szczególnie zimą,
        gdy jest sucho – powiedziała Marta. – Bo gdy jest sucho, kocia
        sierść łatwiej wytwarza ładunek elektryczny – stwierdził Paweł,
        który już co nieco wiedział o elektrostatyce. – Na szczęście z cza-
        sem sierść opada, bo ładunek elektryczny znika – stwierdziła
        Marta.
        Co sądzisz o wypowiedziach Marty i Pawła, gdy już znasz zasadę
        zachowania ładunku elektrycznego? Napisz krótki komentarz.
                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14