Page 7 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 7

2. Zasada zachowania ładunku

        Zadanie 1                                             4. Elektrostatyka
        Podczas odkurzania szafki elektrony przepływały
        pomiędzy szafką, szczotką i powietrzem, tak jak
        w poniższym opisie. Układ szafka, szczotka i powietrze
        traktujemy jako izolowany.
        Podczas ścierania kurzu z początkowo elektrycznie obo-
                          3
        jętnej szafki na szczotkę odpłynęło 3 ∙ 10 elektronów.
        Po pewnym czasie z powietrza na szafkę napłynęło
          3
        5 ∙ 10 elektronów, a ze szczotki do powietrza odpłynęło
          3
        2 ∙ 10 elektronów
        a) Wybierz i podkreśl poprawną odpowiedź, wykonaj obliczenia i wpisz wynik w puste miejsce.
        Liczba elektronów w powietrzu zmniejszyła się/ zwiększyła się w opisanej sytuacji o ___________.

        Obliczenia:
        b) Wybierz poprawne odpowiedzi.
        Ostatecznie całkowita ilość elektronów w układzie szczotka–szafka A/ B/ C, natomiast w układzie
        szczotka–szafka–powietrze A/ B/ C, co jest konsekwencją zasady zachowania ładunku elektrycznego.
        A. zmniejszyła się       B. pozostała bez zmian    C. zwiększyła się

        Zadanie 2

        Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań, wykonaj obliczenia i uzupełnij  Ładunek elektronu jest ujemny.
        puste miejsca.
                                      4
        a) Z początkowo elektrycznie obojętnej skóry dłoni odpłynęło 5 ∙ 10 elektronów. Dłoń została naelek-
                                         4
        tryzowana ładunkiem dodatnim/ ujemnym o wartości 1,6 ∙ 10 –19 C ∙ 5 ∙ 10 = ________________ C.
        b) W wyniku kontaktu dywanu z butami na dywan napłynęło 3,5 ∙ 10 elektronów. Dywan został
                                         5
        naelektryzowany ładunkiem dodatnim/ ujemnym o wartości ________________ ∙ ________________ =
        = ________________ C.

        Zadanie 3

        Podczas czesania z włosów na grzebień przepłynął ładunek elektryczny równy –0,6 nC.
        Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. Elektrony przepłynęły A/ B w liczbie kilku C/ D/ E.
        A. z grzebienia na włosy  B. z włosów na grzebień  C. tysięcy  D. milionów  E. miliardów
         DOBRA RADA   Notacja wykładnicza

        Jeżeli wykonujesz obliczenia na liczbach zapisanych w notacji wykładniczej, oddzielaj potęgi o pod-
        stawie 10 od pozostałych liczb i dla nich zawsze rób działania osobno. Pamiętaj, aby końcowy wynik
        też był w notacji wykładniczej.
           6 3
        (3 ∙ 10 ) ∙ (2,2 ∙ 10 –20 2 3 2 18 –40 ) = 130,68 ∙ 10 –22 = 1,3068 ∙ 10 –20
                 ) = (3 ∙ 2,2 ) ∙ (10 ∙ 10

                                                         7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12