Page 6 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 6

Zobacz
        Na wyrywki
                                                  odpowiedzi
     4. Elektrostatyka n  Podaj kilka przykładów występowania zjawiska elektryzowania się ciał w życiu codziennym.
                                                  docwiczenia.pl
                                                  Kod: F213ZH

         Wymień rodzaje ładunków elektrycznych.
        n
        n
         Wymień składniki jądra atomowego oraz określ ich ładunek elektryczny.
        n  Jak oddziałują ze sobą ładunki tych samych znaków, a jak przeciwnych znaków?
        n  Dlaczego elektrony pozostają związane z jądrem atomowym?

        n  Dlaczego atom jest elektrycznie obojętny?
        n  Opisz zachowanie się ładunków podczas pocierania bursztynu tkaniną.
        n  Dlaczego w trakcie przeprowadzania doświadczeń z elektrostatyki nie należy dotykać metalowych czę-
         ści przyrządów (chyba że jest takie polecenie w doświadczeniu)?        NOTATKI Z LEKCJI
    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11