Page 5 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 5

Zadanie 4
        Podczas czesania włosów grzebień i włosy naelektryzowały się przez potarcie. Wiadomo, że plastikowa
        słomka do napojów i balon potarte wełnianym swetrem elektryzują się ujemnie. Gdy grzebień, którym
        przed chwilą czesano włosy, zbliżono do naelektryzowanej słomki zawieszonej na nici, słomka została  4. Elektrostatyka
        odepchnięta od grzebienia.
        Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

         1. Słomka i balon potarte wełnianym swetrem będą się przyciągać.         P  F
         2. Grzebień, którym czesano włosy, i balon potarty wełnianym swetrem będą się odpychać. P F
           Włosy czesane grzebieniem i słomka potarta wełnianym swetrem są naelektryzowane ładunkami o tym
         3.                                         P  F
           samym znaku.
         4. Słomka i balon potarte wełnianym swetrem mają więcej elektronów niż protonów. P  F
           Włosy czesane grzebieniem mają ładunek o tym samym znaku co wełniany sweter, którym
         5.                                         P  F
           pocierano balon.
           Włosy czesane grzebieniem posiadają ładunek o tym samym znaku co słomka potarta wełnianym
         6.                                         P  F
           swetrem.
         7. Słomka działa na grzebień mniejszą siłą niż grzebień na słomkę.        P  F


        Zadanie 5
        Podczas wysiadania z samochodu (najczęściej w zimowe
        dni) często się zdarza, że samochód „kopie”, czyli między
        naszym ciałem a samochodem przepływa ładunek elek-
        tryczny. Oznacza to, że podczas jazdy naelektryzowaniu
        mogły ulec: samochód, nasze ciało lub jedno i drugie.
        Jak zminimalizować negatywne efekty związane z prze-
        pływem ładunku podczas wysiadania z samochodu?
        Zapisz kilka możliwości.
        Zadanie 6
        Plutarch w Zagadnieniach Platońskich zwraca uwagę, że magnes przyciąga tylko żelazo, natomiast
        potarty bursztyn różne drobne skrawki materiałów (na podstawie Historii fizyki A.K. Wróblewskiego
        – wyd. PWN). Przyporządkuj dziełu z tym spostrzeżeniem odpowiednią epokę.
        A. starożytność                C. nowożytność
        B. średniowiecze               D. współczesność


                                                         5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10