Page 4 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 4

4. Elektrostatyka 1. Ładunki elektryczne

        Zadanie 1
        Wskaż poprawne odpowiedzi w poniższych zdaniach.
         I. Dwa naelektryzowane ciała się przyciągają. Oznacza to,     Istnieją dwa rodzaje ładunków
                                          elektrycznych: dodatni i ujemny.
          że na pewno A/ B/ C/ D.
        II. Dwa naelektryzowane ciała się odpychają. Oznacza to, że na pewno A/ B/ C/ D.
         A. jedno z nich nie ma części elektronów, a drugie ma nadmiar elektronów
         B. oba nie mają części elektronów
         C. oba mają za dużo elektronów
         D. oba mają za dużo elektronów lub oba nie mają części elektronów
                                               Skorzystaj
        Zadanie 2                                   z podręcznika
                                               s. 8
        Wpisz obok poniższych zdań literę P, jeśli zdanie dotyczy protonów, N – jeśli dotyczy neutronów, lub E
        – jeśli dotyczy elektronów. Uwaga. Przy niektórych zdaniach należy wstawić więcej niż jedną literę, jeśli
        opis dotyczy więcej niż jednego rodzaju cząstek. Przykładowo wpisano litery przy pierwszym zdaniu.
         I. W elektrycznie obojętnym ciele jest ich tyle samo. _____
                                  P  E
         II. Mają ładunek dodatni. _____
         III. Jest ich więcej w ciele naelektryzowanym ujemnie niż w tym samym ciele elektrycznie obo-
          jętnym. _____
         IV. Jest ich tyle samo w ciele naelektryzowanym ujemnie co w tym samym ciele elektrycznie obo-
          jętnym. _____
         V. Nie mają ładunku elektrycznego. _____

         VI. Jest ich mniej w ciele naelektryzowanym dodatnio niż w tym samym ciele elektrycznie obo-
          jętnym. _____
        VII. Wchodzą w skład atomu. _____
        VIII. Przepływają pomiędzy dwoma ciałami, gdy te ciała elektryzujemy poprzez pocieranie. _____
         IX. Wchodzą w skład jądra atomowego. _____
         X. Przepływają pomiędzy dwoma ciałami, gdy te ciała elektryzują się poprzez dotyk. _____

        Zadanie 3
        Wybierz poprawne uzupełnienia zdania.
        Po zetknięciu naelektryzowanego ciała z niena-
        elektryzowanym elektroskopem listki elektro-
        skopu A/ B/ C, ponieważ D/ E.
         A. skleją się ze sobą
         B. rozsuną się
         C. nie zmienią swojego położenia
         D. będą mieć ładunki o tym samym znaku
         E. będą mieć ładunki o przeciwnym znaku    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9