Page 3 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 3

Dowiedz się więcej,
                                      korzystając z kodów
        Spis treści                      zamieszczonych w publikacji        4. Elektrostatyka
        1. Ładunki elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
        2. Zasada zachowania ładunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
        3. Prawo Coulomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
        4. Pole elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
        5. Klatka Faradaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
        6. Kondensator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
        Uporządkuj swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
        Dziennik laboratoryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
        Karta powtórzeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

        5. Prąd elektryczny
        7. Obwody elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
        8. Napięcie i natężenie prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
        9. Pomiar napięcia i natężenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
        10. Połączenia szeregowe i równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
        11. Pierwsze prawo Kirchhoffa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
        12. Prawo Ohma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
        13. Opór elektryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
        14. Opór a temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
        15. Energia elektryczna i moc prądu elektrycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
        Uporządkuj swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
        Dziennik laboratoryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
        Karta powtórzeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

        6.Elektryczność i magnetyzm
        16. Prąd przemienny i domowa sieć elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
        17. Bezpieczeństwo sieci elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
        18. Pole magnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
         Magnetyzm i materia TEMAT DODATKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
        19. Linie pola magnetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
        20. Siła w polu magnetycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
        21. Indukcja elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
        22. Transformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
        23. Dioda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
         Budujemy lepszy prostownik TEMAT DODATKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
        24. Tranzystor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
        Uporządkuj swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
        Dziennik laboratoryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
        Karta powtórzeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119


        Dodatki matematyczne z przykładami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
        Karta wzorów i tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126

        Odpowiedzi do wybranych zadań obliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
   1   2   3   4   5   6   7   8