Page 2 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 2

Odkryć fizykę
             Karty pracy ucznia z dziennikiem laboratoryjnym 2 uzupełniają podręcznik autorstwa
             M. Brauna i W. Śliwy Odkryć fizykę 2 dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do
             wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania fizyki w szkole
             ponadpodstawowej w zakresie podstawowym (liceum ogólnokształcące i technikum).


            Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują.
            Zawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym,
            ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści
            i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
            Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl            © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2020
            ISBN 978-83-267-3980-4

            Autorzy: Izabela Kondratowicz („Na wyrywki” działy 4–6, „Uporządkuj swoją wiedzę” działy 4–6,
            „Dziennik laboratoryjny” działy 4–6, „Karty powtórzeniowe” działy 4–6), Bartłomiej Piotrowski (pozostałe
            zadania i treści)

            Konsultacja merytoryczna: Michał Matraszek
            Opracowanie redakcyjne i redakcja merytoryczna: Barbara Godzina, Dorota Okulewicz
            Współpraca redakcyjna: Miłosz Budzyński, dr Agnieszka Grzelińska,
            Redakcja językowa: Dorota Rzeszewska, Paulina Szulim, Marta Zuchowicz
            Korekta: Dorota Rzeszewska
            Nadzór artystyczny: Kaia Pichler
            Opieka graficzna: Ewa Kaletyn
            Projekt graficzny: Klaudia Jarocka
            Projekt okładki: Maciej Galiński
            Opracowanie graficzne: Klaudia Jarocka
            Ilustracje: Ewelina Baran, Elżbieta Buczkowska, Andrzej Dukata, Paulina Jarmusik, Paulina Podolska, Joanna Ptak,
            Ewa Sowulewska
            Fotoedycja: Katarzyna Iwan-Malawska
            Redakcja kartograficzna: Karolina Zaręba
            Realizacja projektu graficznego: Paweł Roguski
            Nowa Era Sp. z o.o.
            Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa
            www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
            Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00

            Druk i oprawa: DRUK-SERWIS Sp. z o.o. Ciechanów
   1   2   3   4   5   6   7