Page 10 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 10

Zobacz
        Na wyrywki
                                                  odpowiedzi
     4. Elektrostatyka n  Podaj treść zasady zachowania ładunku elektrycznego.
                                                  docwiczenia.pl
                                                  Kod: F2AF5G

         Co jest podstawową jednostką ładunku elektrycznego?
        n
         Jeżeli przed potarciem bursztyn i tkanina były elektrycznie obojętne, a po potarciu ładunek bursztynu
        n
         wynosi +0,4 nC, to jaki był ładunek zgromadzony na tkaninie?
        n  Co to jest ładunek elementarny i ile wynosi jego wartość w kulombach?
        n  Wyjaśnij pokrótce zasadę działania drukarki laserowej.
        n  Atom z niedoborem lub nadmiarem elektronów staje się jonem. Jakie znasz rodzaje jonów?


        NOTATKI Z LEKCJI


    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15