Page 36 - Elementarz odkrywców. Matematyka kl.2 cz.1
P. 36

1. Dodawaj liczby w każdym rzędzie:                       poziomo              pionowo
          4    9    2
                       4 + 9 + 2 =            4 + 3 + 8 =

          3    5    7     3 + 5 + 7 =            9 + 5 + 1 =          8    1    6     8 + 1 + 6 =            2 + 7 + 6 =
                       i ukośnie

                       4 + 5 + 6 =           8 + 5 + 2 =


         zCo zauważasz?
        z


          Taki kwadrat nazywamy kwadratem magicznym.


     2. Sprawdź, czy te kwadraty są magiczne.

         6 1 8            1 3 6            5 0 7

         7 5 3            6 5 2            6 4 2


         2 9 4            7 4 1            1 8 3
     3. Odczytaj z tabeli, ile warzyw każdego rodzaju zużyła mama, przygotowując obiad.
         z Oblicz w pamięci i powiedz, ile warzyw
        z
         każdego rodzaju jej zostało.                miała   zużyła  zostało

         z Odpowiedz na pytania:
        z                                18     10
         O ile więcej zużyła mama ziemniaków
         niż buraków?                         17     8

         O ile mniej zużyła mama buraków               20     15
         niż ziemniaków?
         O ile więcej miała mama marchewek              15     7
         niż ich zużyła?

         zUłóżcie inne pytania do informacji podanych w tabeli.
        z


   34  Jesienna zaduma
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41