Page 28 - Dzieciaki w akcji, pięciolatek, Karty pracy cz. 2
P. 28

Na każdym sznurze pokoloruj tyle korali, ile wyprostowanych palców widzisz
        na rękawiczce.


        Na ostatnim sznurze pokoloruj dowolną liczbę korali, a obok narysuj odpowiednią
        liczbę kresek.
        Zaznacz x sznur korali, na którym jest ich najwięcej, a  sznur, na którym jest ich
        najmniej.    26   Co to znaczy być dobrym?
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33