Page 7 - Biologia na czasie 3 - podręcznik
P. 7

1       Mechanizmy dziedziczenia
       1. Budowa i rola kwasów nukleinowych    9. Determinacja płci. Cechy sprzężone
       2. Replikacja DNA              z płcią
       3. Geny i genomy             10. Inne sposoby dziedziczenia cech
       4. Związek między genem a cechą      11. Zmienność organizmów
       5. Regulacja ekspresji genów       12. Zmiany w informacji genetycznej
       6. Dziedziczenie cech. I prawo Mendla   13. Choroby jednogenowe
       7. II prawo Mendla            14. Choroby chromosomalne
       8. Chromosomowa teoria dziedziczenia     i wieloczynnikowe
                                         Rys. Polirybosom.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12