Page 5 - Biologia na czasie 3 - podręcznik
P. 5

Wstęp

      Podręcznik Biologia na czasie 3 – zakres rozszerzony zawiera treści z zakresu genetyki, biotechnologii,
      ewolucjonizmu oraz ekologii z elementami ochrony przyrody. Każdy rozdział jest zakończony Podsumo-
      waniem w formie tabel i schematów, natomiast na końcu podręcznika zamieszczono część Przydatne
      terminy. Ponadto w publikacji znajdziesz takie elementy, jak: Obserwacje, opisy doświadczeń Jak to
      odkryto? oraz samouczki Krok po kroku, które pomogą Ci zdobyć wiadomości i umiejętności opisane
      w podstawie programowej. Element Biologia w medycynie pozwoli Ci dowiedzieć się, jak wiedza
      z zakresu biologii może być wykorzystywana w leczeniu chorób człowieka. Naukę urozmaicą cieka-
      wostki, a hasła z Indeksu wraz z terminami ze słowniczka i wyróżnionymi w tekście pogrubioną czcionką
      mogą posłużyć Ci jako słowa kluczowe do wyszukiwania informacji w internecie.
      Elementy Jak to odkryto?
      uczą planowania i przeprowa-
      dzania badań biologicznych
      zgodnie z metodą naukową.      Czytelne infografiki
       doskonale obrazują
     ważne treści dotyczące
       m.in. różnorodności
         biologicznej.
                              Samouczki Krok po kroku
                              pozwalają opanować
                              najważniejsze umiejętności
                              sprawdzane podczas lekcji
                              biologii.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10