Page 4 - Biologia na czasie 3 - podręcznik
P. 4

Biologia na czasie 3


     Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
     i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
     do nauczania biologii, na podstawie opinii rzeczoznawców: dr Leny Tkaczyk,
     dr. hab. Andrzeja Kaźmierczaka oraz dr hab. Danuty Krzyżyk.
     Zakres kształcenia: rozszerzony.
     Etap edukacyjny: IV.
     Typ szkoły: szkoły ponadgimnazjalne.
     Rok dopuszczenia: 2014.

     Numer ewidencyjny w wykazie MEN: 564/3/2014
     Rok wpisania do wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych
     do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku: 2015.

     Podręcznik został opracowany na podstawie Programu nauczania biologii w zakresie rozszerzonym –
     Biologia na czasie autorstwa Urszuli Poziomek.


                  © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2017
                     ISBN 978-83-267-2584-5
                   ISBN 978-83-267-2921-8 (zestaw)
             Opracowanie redakcyjne i redakcja merytoryczna: Dorota Dąbrowska-Mróz,
                   Ewa Mejłun, Katarzyna Zdanowicz.
         Współpraca redakcyjna: Magdalena Bujnowska, Agnieszka Krotke, Kinga Stachowiak, Justyna Wiater.
          Redakcja językowa: Aleksandra Kowalczyk-Pryczkowska. Współpraca redakcyjna: Monika Pruska.
              Projekt okładki: Paulina Tomaszewska, Maciej Galiński, Wojtek Urbanek.
         Opracowanie graficzne: Paulina Tomaszewska, Ewa Kaletyn, Aleksandra Szpunar, Marcin Koziełło.
         Ilustracje: Ewelina Baran, Elżbieta Buczkowska, Rafał Buczkowski, Joanna Dumanowska, Piotr Mróz,
                Marcin Oleksak, Wioleta Przybylska, Marta Tarkowska.
            Fotoserwis: Bogdan Wańkowicz. Realizacja projektu graficznego: Mariusz Trzaskalski.
     Wydawnictwo dołożyło wszelkich starań, aby odnaleźć posiadaczy praw autorskich do wszystkich utworów zamieszczonych
              w podręczniku. Pozostałe osoby prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
                      Nowa Era Sp. z o.o.
                  Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa,
               www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10
                     Druk i oprawa: INTERDRUK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9