Page 13 - Biologia, Puls Życia, zeszyt ćwiczeń, klasa 7
P. 13

Sprawdź, czy potrafisz

      Zadanie 4.
      Jeden z uczniów klasy 7 postanowił sprawdzić pewną hipotezę związaną z receptorami, które
      znajdują się w skórze. W tym celu włożył dłoń do naczynia z ciepłą wodą i odczekał kilka-
      naście sekund, aż poczuł, że woda w naczyniu zrobiła się chłodna. Następnie do tego samego
      naczynia z wodą włożył drugą dłoń, aby sprawdzić, czy woda rzeczywiście ostygła. Okazało
      się, że woda nadal była ciepła.
      a) Podaj nazwę opisanego zjawiska związanego z działaniem receptorów występujących
       w skórze.      b) Wyjaśnij, na czym polega to zjawisko.      Zadanie 5.
      Wybierz zestaw, w którym poprawnie przyporządkowano choroby do odpowiednich
      kategorii.

                 Choroby       Choroby       Choroby
        Zestaw     pasożytnicze     nowotworowe      wirusowe
         A.       czerniak      opryszczka      wszawica
         B.       świerzb       czerniak      opryszczka
         C.       grzybica       trądzik       czerniak
         D.      wszawica       świerzb       opryszczka


      Zadanie 6.
      Wykres przedstawia liczbę zgonów na czerniaka skóry u ludzi w różnym wieku i różnej płci.
      Zaznacz poprawny wniosek.       65
      A.  Ryzyko śmierci z powodu czerniaka  60
        skóry nie zależy do wieku.     55
                          50
      B.  Śmiertelność z powodu czerniaka jest  45
        najwyższa u kobiet w wieku 60–69 lat. 40
      C.  Śmiertelność z powodu czerniaka jest  zgony na 100 tys. 35
        najwyższa u mężczyzn w wieku 70–79  30
        lat.                25
                          20
      D. Płeć nie wpływa na ryzyko zachorowa- 15
        nia na czerniaka skóry.       10
                          5
       Wskazówka               0
       Spróbuj wyciągnąć samodzielnie      0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80–89
       wnioski z wykresu, a następnie
       porównaj je z proponowanymi                       wiek
       odpowiedziami�               mężczyźni    kobiety

                                              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18