Page 1 - Atlas Historyczny, Od starożytności do współczesności , klasa 5-8
P. 1

NOWA EDYCJA
                                                                      2020 – 2022
                                                                          Atlas           Atlas „Od starożytności do współczesności” to nieoceniona pomoc w nauce historii w klasach
           5–8 szkoły podstawowej. Ułatwia kształcenie ważnej umiejętności przedmiotowej – lokalizacji
           czasowo-przestrzennej wydarzeń historycznych z dziejów Polski, Europy i świata. Mapy i plany
                                                                               historyczny
           przedstawiają zjawiska polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne.


                                                                         od starożytności do współczesności
                                           Czytelne mapy, opracowane według
                                           najlepszej polskiej szkoły kartografii,
                                           prezentują najważniejsze wydarzenia                         NOWE
                                           i procesy historyczne.
                                                                                  OPRACOWANIE

                                                                                      MAP          Dodatkowy materiał ilustracyjny
          w postaci danych statystycznych,
          zdjęć, rysunków i schematów
          uzupełnia treści zawarte na mapach.
                                          Oś czasu pozwala umiejscowić dane
                                          wydarzenia w określonym momencie
                                          historycznym, wspierając rozwój
                                          umiejętności związanych z posługiwaniem
                                          się chronologią.           Nowa Era Sp. z o.o.
             www.nowaera.pl  nowaera@nowaera.pl
             Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
   1   2   3   4   5   6