Page 7 - Atlas Historyczny, Historia Polski, klasa 4
P. 7

NY  HISTORYCZNO-GEOGRAFICZNE                                              7
                              GRUPY ETNOGRAFICZNE,
    22°              24°        MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE            23°
                                 skala 1 : 6 000 000           L
                Kowno                                     I
                                         I I
                                      C
 O S J A              T  W  A          A Ł T Y C K K K I E E E E         T W
                                                 ROSJA
 a li ni n grad z ki)   L  I              M.   B        b i     (obwód kaliningradzki) A
                                    Słupsk  u Gdańsk
                                        z
                                        s                 Niemen 54°
                           54°            a             Suwałki
                                       K       Olsztyn           Ś
   J. Mamry                     Y                   Warmiacy          U
 ski    Y Y Suwałki S u w a l s z c z y z n a Niemen 54° Szczecin   Kociewiacy Wisła M a z u r z y K Białystok R
    R R     J. Wigry             C Odra   Noteć Krajniacy Toruń     u Ostrołęka     O
                                                  r
  U U J. Śniardwy         Grodno      M Gorzów Wlkp.      Kujawiacy Włocławek p     Poleszucy Ł
                                                   i
                                                   e
                       Ś           Poznań         Płock      Bug     A
        Ełk
        E E P                E       P o z n a n i a c y Łowicz Łowiczanie Warszawa B I
                                      Warta
      Z Z Wizna Biebrza O       U    I Zielona Góra   Kaliszacy Kalisz Łódź Pilica Radom Lublin  A
           P
               Pałac Branickich
           O
    S S Narew Tykocin Białystok    R     N   Legnica   Wrocław      Kielce    Wisła L u b l i n i a c y Chełm N
           D
           D
                                       Odra
 W W i e      L Bielsk Podlaski   O     Łaba          Opole      Sandomierzanie  Zamość  A I
           L
                                         Katowice
      Bug    A               C                   K r a k o w i a c y Lasowiacy San
                       Ł   50° Z              Kraków    Rzeszów       R 50°
           A
      Strój                   Wełtawa E            L a c h y
   Liwiec podlaski S                     C   Morawa    G ó r a l  Sanok       K
            S
       Drohiczyn            A             H              e Łemkowie
                    Muchawiec     15°            S 19° Ł Ł O O O O W W A A C C J J A A 23
 ólewski        I                          Y                      U
            I
                                            Ł
                                           S 19
                             155
                                                         23°
                                Większe grupy etnograficzne
                                                  Mniejszości narodowe
               POLESIE    B         Mazowszanie   Mazurzy i Warmiacy Litwini    Słowacy
               POLESIE
        Biała Podlaska     Brześć I 52°     Małopolanie   Pomorzanie     Białorusini  Rosjanie
            E
            E
                                                 Czesi
                                                         Ukraińcy
                               Wielkopolanie
                                                 Niemcy
                                       grupy kresowe
 Wisła
                                                 Ormianie
                               Ślązacy
                       Prypeć
                               Łęczycanie
                                                  Mniejszości etniczne
                                       grupy mieszane
                               i Sieradzanie
                                                 Karaimi    Żydzi
                                                         Romowie
                             Kurpie mniejsze grupy etnograficzne   Łemkowie    Tatarzy
                  Bug
           Wieprz
      Kamieniczki
 dom  Kazimierz                A
     Dolny    Lublin  Chełm
          Strój  A A
          lubelski
            K K           N
 łupia          Zamość                                     Wycinanki, z których słynie
   Sandomierz S S    Wieprz                                     folklor łowicki
      L L     Biłgoraj  Ratusz
 sła O O   San               I                           Uczestnicy wesela regionalnego,
                                                    w łowickich strojach ludowych,
 P P                                                  przed zabytkową chatą
                                                    w Skansenie Wsi Łowickiej
   Rzeszów    Zamek           A                            w Maurzycach
         Łańcut             50°
 ów                  Lwów
          Przemyśl
                       R
    Wisłok
 Wisłoka
 Cerkiew  Sanok        Dniestr
                 Drohobycz
                     K
                            Parzenica – typowy ornament
                   Stryj
                           haftowany na góralskich spodniach
 szów
    Ondawa
   J    A            U         Charakterystyczne dla regionu
       22°               24°   Podhala domy budowane z bali
                             drewnianych pokryte gontem
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12