Page 4 - Atlas Historyczny, Historia Polski, klasa 4
P. 4

Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość publikacji możesz
              udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich
              treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
                                  Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl

                         © Copyright by Nowa Era Spółka z o.o., Warszawa 2020
                             ISBN 978-83-267-3142-6
                                Wydanie 2
                           Koordynacja prac: Beata Chromik
                Redakcja i przygotowanie map: Izabela Hajkiewicz, Aleksandra Malara-Winiarz, Cezary Mazur,
                    Dorota Kaczmarek, Jarosław Jakubiak, Teresa Dzieniszewska, Renata Sarna

                          Projekt okładki: Klaudia Jarocka, Ewa Kaletyn
                            Nadzór artystyczny: Kaia Pichler
                           Projekt layoutu: Paulina Tomaszewska
                              Zdjęcia pochodzą ze zbiorów:
               Agencja Interfoto/Forum (fot. R. Rzepecki), Archiwum Nowej Ery, Corel Corporation, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu (fot. J. Nysler), Narodowe Archiwum
                     Cyfrowe, M. Cieszewski, Forum/Marek Skorupski, J. Dajek, D. Kaczmarek, A. Malara-Winiarz, Shutterstock.com, Thinkstock/Getty Images
                              Nowa Era Sp. z o.o.
                          Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
                          www.nowaera.pl, e-mail: nowaera@nowaera.pl
                          Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
                          Druk i oprawa: DRUK-SERWIS Sp. z o.o. Ciechanów
   1   2   3   4   5   6   7   8   9