Page 14 - Atlas Historyczny, Historia Polski, klasa 4
P. 14

NOWA EDYCJA
                                                                      2020 – 2022
                                                                          Atlas           Atlas „Historia Polski” to nieoceniona pomoc w nauce historii w klasie 4 szkoły podstawowej.
           Ułatwia kształcenie ważnych umiejętności przedmiotowych – pracy z mapą historyczną i osią
           czasu oraz lokalizacji czasowo-przestrzennej wydarzeń historycznych z dziejów Polski. Mapy
                                                                               historyczny
           i plany przedstawiają zjawiska polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne.


                                                                                     Historia Polski                                           Czytelne mapy, opracowane według
                                           najlepszej polskiej szkoły kartografii,
                                           prezentują najważniejsze wydarzenia                         NOWE
                                           i procesy historyczne.
                                                                                  OPRACOWANIE

                                                                                      MAP


           Dodatkowy materiał ilustracyjny
           w postaci fotografii, rysunków,
           schematów, uzupełnia treści
           zawarte na mapach.
                                          Oś czasu pozwala umiejscowić dane
                                          wydarzenia w określonym momencie
                                          historycznym, wspierając rozwój
                                          umiejętności związanych z posługiwaniem
                                          się chronologią.
           Nowa Era Sp. z o.o.
             www.nowaera.pl  nowaera@nowaera.pl
             Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
   9   10   11   12   13   14