Page 7 - Teraz matura Fizyka - vademecum z zadaniami
P. 7

O egzaminie maturalnym

          Ogólne informacje oegzaminie maturalnym

          zfizyki

            Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny zfizyki może być zdawany wyłącznie jako
           przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Wprzypadku absolwentów techników za-
           sada ta obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016.
           Do egzaminu zfizyki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której
           uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się wzakresie rozszerzonym.
           Egzamin maturalny zfizyki sprawdza nie tylko wiedzę iumiejętności zapisane wpodstawie progra-
           mowej dla IV etapu edukacyjnego wzakresie podstawowym irozszerzonym, ale także wiedzę
           zgimnazjum. Wzwiązku ztym należy powtórzyć również zagadnienia omawiane na lekcjach fizyki
           wgimnazjum, do których nie wracano wszkole ponadgimnazjalnej, np. zhydrostatyki.
           Egzamin ma formę pisemną itrwa 180 minut.
           Wyniki uzyskane wczęści pisemnej egzaminu maturalnego zfizyki jako przedmiotu dodatkowego
           nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy egzamin zfizyki
           był jedynym egzaminem zprzedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował maturzysta,
           po czym nie przystąpił do egzaminu lub jego egzamin został unieważniony.
           Wczasie trwania egzaminu zdający może korzystać zKarty wybranych wzorów istałych fizyko-
           chemicznych na egzamin maturalny zbiologii, chemii ifizyki oraz zlinijki iprostego kalkulatora
           (czyli takiego, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,
           ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).       1. Zanim wyjdziesz zdomu

         Sprawdź, czy masz przy sobie:
         • dowód osobisty,
         • 2–3 dobrze piszące długopisy z czarnym tuszem,
         • linijkę i kalkulator.
         Bądź przed salą, wktórej będzie odbywać się egzamin, przynajmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem.

       2. Zanim wejdziesz do sali
         Jeżeli masz przy sobie telefon lub inne urządzenia elektroniczne, pamiętaj, aby nie zabierać ich na salę,
         wktórej będzie się odbywać egzamin. Wniesienie takiego sprzętu do sali egzaminacyjnej grozi unieważnieniem
         egzaminu.
                             2         1 Zanim wyjdziesz            2 Zanim wejdziesz
            zdomu                  do sali                                                5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12