Page 6 - Teraz matura Fizyka - vademecum z zadaniami
P. 6

Jak korzystać z vademecum

                                          terazmatura.pl
                                          patrz
        Ważne informacje oegzaminie.        Kody QR do       Odwołania
        Na szczególną uwagę zasługuje        dodatkowych zadań   domateriałów
        opis czasowników operacyjnych.       ułożonych działami.  naportalu
                                          terazmatura.pl


                                     Wskazówki pomagające lepiej
                                     zrozumieć teorię i skuteczniej
                                     radzić sobie z zadaniami.


                                      CKE
                                      Zadania z matur, matur
                                      próbnych lub informatora
                                      CKE opatrzone informacją
                                      o ich pochodzeniu.                                        Łatwość – 0,54
     JAK KORZYSTAĆ Z VADEMECUM   Najważniejsze informacje      zadanie (np. łatwość 0,54,
                                      Współczynnik łatwości
                                      – procent uczniów, którzy
                                      poprawnie rozwiązali dane

                                      oznacza, że 54% uczniów
                                      rozwiązało poprawnie,
                                      a 46% nie rozwiązało
                    warte zapamiętania.
                                      lub rozwiązało źle).

                                   Rozwiąż samodzielnie
                  Praktyczne porady,
                  jak rozwiązywać          Zadania do samodzielnego
                                   rozwiązania.
                  zadania zfizyki.
      Każdy z typów zadań maturalnych
      został poprzedzony wymaganiem
      ogólnym z podstawy programowej.
          Przykład 1
         Przykłady zadań
         rozwiązanych
         krok po kroku.
                    Odsyłacze do wiadomości
                    teoretycznych w części 1.  Pełne rozwiązania. Krótkie odpowiedzi.
                    vademecum.

      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11