Page 5 - Teraz matura Fizyka - vademecum z zadaniami
P. 5

Spis treści                      rozwiązania pod kodami QR
                                   Zadania do samodzielnego
       Jak korzystać z vademecum  ......................................... 4 Część 2 Typy zadań maturalnych
       O egzaminie maturalnym  ................................................... 5 1. Korzystanie z praw fizyki  ..................................... 222
       Wskazówki do rozwiązywania zadań  ...................... 8 Przeanalizuj przykłady  ........................................... 222
       Wstęp .................................................................................................... 12 Rozwiąż samodzielnie  ........................................... 227
                             2. Analiza tekstów popularnonaukowych  .... 230
        Część 1 Najważniejsze wiadomości      Przeanalizuj przykłady  ........................................... 230
       Wstęp o niepewnościach pomiarowych  ............... 14 Rozwiąż samodzielnie  ........................................... 237
       To było na maturze  ................................................................. 17 3. Analiza informacji  ....................................................... 243
        1. Kinematyka  ..................................................................... 24 Przeanalizuj przykłady  ........................................... 243
         To było na maturze  ................................................... 31 Rozwiąż samodzielnie  ........................................... 250
        2. Dynamika  ......................................................................... 34 4. Budowa modeli fizycznych  ................................ 256
         To było na maturze  ................................................... 42 Przeanalizuj przykłady  ........................................... 256
        3. Praca, moc, energia  ................................................ 47 Rozwiąż samodzielnie  ........................................... 264
         To było na maturze  ................................................... 51 5. Zadania doświadczalne  ........................................ 267
        4. Bryła sztywna  ............................................................... 55 Przeanalizuj przykłady  ........................................... 267
         To było na maturze  ................................................... 62 Rozwiąż samodzielnie  ........................................... 278
        5. Ruch drgający  .............................................................. 70 6. Zadania przekrojowe  .............................................. 286
         To było na maturze  ................................................... 75 Przeanalizuj przykłady  ........................................... 286
        6. Fale mechaniczne  ..................................................... 80 Rozwiąż samodzielnie  ........................................... 290
         To było na maturze  ................................................... 87 Część 3 Odpowiedzi
        7. Hydrostatyka  ................................................................. 91
         To było na maturze  ................................................... 95 A. Krótkie odpowiedzi  .................................................. 298
                              1. Korzystanie z praw fizyki  ............................... 298
        8. Termodynamika  .......................................................... 100
         To było na maturze  ................................................... 110 2. Analiza tekstów  ...................................... 298
                               popularnonaukowych
        9. Grawitacja z elementami astronomii  .......... 115 3. Analiza informacji  ................................................. 299
         To było na maturze  ................................................... 126 4. Budowa modeli fizycznych  ......................... 299
        10. Pole elektryczne  ......................................................... 131 5. Zadania doświadczalne  ................................. 300
         To było na maturze  ................................................... 138 6. Zadania przekrojowe  ........................................ 301
        11. Prąd stały  ......................................................................... 141 B. Rozwiązania  ................................................................... 302
         To było na maturze  ................................................... 147
                              1. Korzystanie z praw fizyki  ............................... 302
        12. Magnetyzm  ..................................................................... 153 2. Analiza tekstów
         To było na maturze  ................................................... 159 popularnonaukowych  ...................................... 307
        13. Indukcja elektromagnetyczna.      3. Analiza informacji  ................................................. 312
         Prąd zmienny  ................................................................ 163 4. Budowa modeli fizycznych  ......................... 317
         To było na maturze  ................................................... 169 5. Zadania doświadczalne  ................................. 325
        14. Fale elektromagnetyczne, optyka  ................ 175 6. Zadania przekrojowe  ........................................ 336
         To było na maturze  ................................................... 190
        15. Fizyka atomowa  ......................................................... 194 Dodatki matematyczne  ....................................................... 344
                            Tabele
                                ................................................................................................ 348
         To było na maturze  ................................................... 201 Karta wzorów i stałych CKE
        16. Fizyka jądrowa  ............................................................. 207 Układ okresowy pierwiastków  ........................................... 356
                                        ...................................... 361
         To było na maturze  ................................................... 216
                            Indeks  ................................................................................................ 362                                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10