Page 10 - Teraz matura Fizyka - vademecum z zadaniami
P. 10

Wskazówki do rozwiązywania zadań
         1   Wykonując obliczenia, pamiętaj o jednostkach.            Dodawać i odejmować możesz jedynie takie same wielkości fizyczne wyrażone w jedna-
          kowych jednostkach. Mnożyć, dzielić i potęgować możesz dowolne wielkości fizyczne.
            Potęgowanie lub pierwiastkowanie wielkości fizycznej przeprowadzaj i na jej wartości,
          i na jej jednostce.
            Wykonując rachunek na jednostkach, możesz sprawdzić poprawność wzoru. Pamiętaj
          jednak, że przy przeliczaniu jednostek nie uwzględnia się stałych bezwymiarowych,
          które mogą występować w tym wzorze.
            Nawet poprawna wartość liczbowa w fizyce nie ma żadnego znaczenia bez jednostki
          (zwyjątkiem wielkości bezwymiarowych), dlatego w obliczeniach i w wynikach koń-
          cowych zawsze zapisuj właściwe jednostki.
     WSKAZÓWKI DO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ WSKAZÓWKI DO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ 2  Dokładnie analizuj tekst zadania.
            Za poprawny wynik liczbowy, ale bez jednostki lub z jednostką zapisaną błędnie nie
          otrzymasz maksymalnej liczby punktów przyznawanych za zadanie.

            Zwracaj uwagę na warunki początkowe układu, który jest omawiany w zadaniu.
          Dokładnie analizuj rysunki przedstawiające opisaną w treści zadania sytuację fizyczną.
            Dokładnie wykonuj polecenia. Czytaj tekst ze zrozumieniem i wybieraj z niego
          informacje potrzebne do rozwiązania danego zadania. Zdarza się, że w tekście zadania
          znajdują się informacje i wartości wielkości fizycznych, których nie trzeba wykorzy-
          stywać przy jego rozwiązaniu.
            Pamiętaj także, aby nie być nadgorliwym w wykonywaniu poleceń. Jeśli masz wypisać
          przykłady, podać różnice lub podobieństwa, podaj zawsze tyle, o ilu mowa w pole-
          ceniu. Za większą liczbę podanych przykładów nie uzyskasz dodatkowych punktów,
          astracisz cenny czas.
         3   Trudne zadania rozwiązuj etapami lub sprowadzaj do zagadnień
             prostszych, które potrafisz rozwiązać.
            W zadaniach otwartych zapisz wszystkie kroki, które prowadzą do ostatecznego wyniku.

            Jeśli rozwiążesz zadanie dwoma sposobami, to jedno musisz wykreślić, szczególnie
          wtedy, gdy otrzymasz różne wyniki. Jeśli zostawisz dwa rozwiązania (poprawne
          ibłędne) – utracisz wszystkie punkty przewidziane za to zadanie.
            Zadanie otwarte wymaga zapisania odpowiedzi.      8 8 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15