Page 9 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 9

ABC sztuki

                                          Michał Anioł, Pieta

                                            marmur
                                            174 cm
                                            bazylika św. Piotra
                                            w Rzymie
                                            XV w.
      Nie zawsze uważano, że dzieło sztuki należy podpisywać, a nazwisko autora – pamiętać.
      Przykładowo, w średniowieczu większość artystów tworzyła anonimowo, ponieważ najważniejsze
      było wychwalanie swymi pracami Boga, nie zaś poszukiwanie sławy. Podobnie twórcy ludowi często
      pozostawali anonimowi. Zmianę przyniosły czasy renesansu – wówczas rozpoczął się kult wybitnych
      artystów. W tej epoce Michał Anioł stworzył jedno ze swoich najwybitniejszych dzieł – Pietę.
      To była jedna z jego pierwszych rzeźb, nie był wtedy jeszcze szeroko znany – miał zaledwie 22 lata.
      Wedle przekazów Pietą zachwycano się, lecz zaczęto przypisywać jej autorstwo innemu artyście.
      Michał Anioł umieścił więc na pasku na szacie Madonny swój podpis. Pieta to jedyne sygnowane
      przez niego dzieło.       Ciekawi sztuki


       Jak rozpoznać oryginał?
       W ustaleniu autorstwa dzieła może nam pomóc znajomość
       stylu danego artysty, czyli charakterystycznego sposobu
       stosowania przez niego środków plastycznych czy typowej
       tematyki. Zdarza się też, że dzieło zawiera podpis autora.
       Jednak te elementy, widoczne na pierwszy rzut oka, najczę­
       ściej są podrabiane przez fałszerzy. Aby uniknąć zakupu
       nieoryginalnego dzieła sztuki, muzea i galerie stosują wiele
       metod pozwalających ustalić jego wiek oraz pochodzenie.
       Należą do nich m.in.: oświetlanie prac promieniami Roentge­
       na [czyt.: rentgena] i ultrafioletowymi, badanie pod silnymi
       mikroskopami, oglądanie dzieł w podczerwieni czy określa­
       nie ich wieku przez pomiar zawartości określonych substan­
       cji chemicznych w farbach.
           Wiek malowidła jaskiniowego z Chauvet [czyt.: szowe] we
         Francji – 30 tys. lat – ustalono dzięki zmierzeniu ilości odmiany
         węgla w pigmentach użytych przez prehistorycznych artystów.
                                                      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14