Page 18 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 18

Alexander Roslin, Kobieta z welonem,     Edgar Degas [czyt.: dega], Śpiewaczka
      olej na płótnie, 65 × 54 cm, Muzeum Narodowe  z rękawiczką, pastele na płótnie, 53,2 × 41 cm,
      w Sztokholmie, XVIII w.           Muzeum Fogga w Cambridge [czyt.: kembridż]
      Zastosowanie światłocienia pomogło artyście  w Stanach Zjednoczonych, XIX w.
      uzyskać wrażenie trójwymiarowego układu   Artysta zastosował silne kontrasty światłocienio­
      tkaniny oraz zasugerować jej fakturę. Czarny  we, aby podkreślić efekt, jaki wywołuje mocne
      materiał mocno odbija światło – jest połyskliwy,  światło. W ten sposób malarz ukazał, jak wyglą­
      śliski, układa się w sztywne, zapewne    dały przedstawienia pod koniec XIX w., kiedy do
      szeleszczące fałdy.             teatrów wprowadzono oświetlenie elektryczne.

        Światło i cień w sztuce nowoczesnej

      Malarze początku XX w. odrzucili tradycyjny światłocień. Ekspe­
      rymentowali: zaznaczali światło i cień za pomocą umownych barw
      albo stosowali kolory ciepłe we fragmentach oświetlonych, a zimne –
      w miejscach zacienionych lub odwrotnie. Powstawały w ten sposób
      obrazy ukazujące różnokolorowe postacie i przedmioty.
        W najnowszych dziełach sztuki artyści również wykorzystują od­
      działywanie światła i cienia na odbiorców. W pracach łączących ce­
      chy rzeźby, architektury i innych dziedzin stosują lampy i świetlne
      wizualizacje, a czasem każą widzom zmierzyć się z całkowitą ciem­
      nością. Jednak światłocień przestał twórcom służyć do wywoływania
      wrażenia przestrzeni czy wiernego odtwarzania rzeczywistości.
        Współcześnie dziedzinami, w których uchwycenie obserwowane­
      go w otoczeniu światła jest bardzo ważne, są fotografia oraz film.
      Fotograficy i filmowcy świadomie kreują efekty światłocieniowe
      przez zastosowanie lamp i reflektorów zapewniających odpowiednie
      oświetlenie kadrów i scen filmowych. Tworzą dzięki temu nastrój
      swoich dzieł, podkreślają kompozycję i ważne elementy.


    16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23