Page 13 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 13

ABC sztuki


      Prawo cytatu pozwala nam prezentować i rozpowszechniać prace
      i fragmenty tekstów w ramach zajęć edukacyjnych, pracy naukowej
      lub własnej twórczości artystycznej. Musimy jednak pamiętać o po­
      daniu autora wykorzystanego dzieła oraz źródła, z którego je za­
      czerpnęliśmy. Nie wolno nam w takich przypadkach zmieniać wy­
      glądu oryginału. Żyjący autor albo jego spadkobiercy przez 70 lat po
      jego śmierci mają także prawo do wynagrodzenia za wykorzystanie
      utworu. Twórca lub jego krewni decydują o publikacji dzieła i mogą
      nadzorować sposób jego użycia. Dlatego zanim upowszechnimy pra­
      cę współczesnego nam artysty, musimy skontaktować się z nim, za­
      pytać go o zgodę i zapłacić kwotę ustaloną w umowie. Autor może
      jednak zrzec się wynagrodzenia za dane wykorzystanie jego dzieła.
        Po upływie 70 lat od śmierci autora jego dzieła trafiają do domeny
      publicznej. Daje ona prawo do bezpłatnego korzystania z umiesz­
      czonych w niej prac. To wspólne dobro ludzkości, z którego wszyscy
      mogą czerpać, jednak zawsze należy podać autora i tytuł dzieła oraz
      źródło pozyskania reprodukcji. Na domenę publiczną składają się
      ponadto dziedzictwo kulturowe, język i ogół wiedzy. Zatem dzięki
      domenie publicznej uczymy się i tworzymy kulturę, w tym sztukę.
        Obecnie głównym miejscem do poszukiwania i pozyskiwania
      dzieł jest internet – jego zasoby są obszerniejsze i aktualniejsze niż
      te, które możemy znaleźć w książkach, a ponadto są łatwo dostępne.
      Jednak nie znaczy to, że wszystkie materiały z internetu pozostają
      wspólną własnością ogółu użytkowników. Z dzieł wyszukanych
      w internecie możemy korzystać na prawach cytatu. Trzeba wówczas
      pamiętać o podaniu imienia i nazwiska lub pseudonimu twórcy, ad­
      resu strony oraz daty jej oglądania. Należy także skontaktować się
      z autorem i uzyskać jego zgodę na rozpowszechnianie dzieła. Mamy
      prawo do korzystania z zasobów internetu, jednak powinniśmy się­
      gać do legalnych źródeł i je ujawniać.
      Informacje o tym, jak uczciwie i zgodnie z prawem korzystać z dokonań twórców i artystów, można
      uzyskać m.in. w trakcie spotkań w ramach ogólnopolskiego projektu Otwarte Drzwi do Kultury.                                                      11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18