Page 12 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 12

Nasze prawa do korzystania z dzieł sztuki

      Oryginalne dzieła sztuki możemy podziwiać w muzeach i galeriach
      sztuki, a także w przestrzeni miejskiej, m.in. w parkach, na ulicach
      czy na ścianach budynków. Możemy również oglądać reprodukcje
      prac w internecie czy w książkach. Natomiast korzystanie z dzieł
      sztuki i ich reprodukcji – uwiecznianie, kopiowanie, przekształcanie
      oraz powielanie i rozpowszechnianie prac artystycznych – podlega
      przepisom prawa autorskiego. Chroni ono należne prawa artystów,
      czyli autorów, oraz ich prace. Niezależnie od tego, czy utwór to:
      obraz, fotografia, rzeźba, nagranie dźwiękowe lub filmowe, jest on
      chroniony przepisami. Dzieje się tak bez względu na wartość, po­
      ziom artystyczny czy przeznaczenie dzieła. Podobnie chronione są
      inne utwory, np. literackie i naukowe, piosenki czy spektakle te­
      atralne, a także projekty przedmiotów użytkowych i budynków.
        W myśl prawa autorskiego dzieło jest własnością artysty – jako
      efekt jego pomysłu i pracy. Odbiorcy nie mogą zatem dowolnie
      wykorzystywać dzieła bez wiedzy i zgody twórcy lub jego spad­
      kobierców. Nie wolno również podpisywać cudzych prac albo ich
      fragmentów swoim nazwiskiem. Takie postępowanie jest porówny­
      walne do kradzieży przedmiotów ze sklepu. Nie oznacza to jednak,
      że korzystanie z reprodukcji jest zabronione. Możemy na własny
      użytek fotografować dzieła sztuki lub zapisywać ich kopie na dysku
      własnego komputera.

                                          Widzowie oglądają
                                          oryginalne dzieła sztuki
                                          w Galerii Sztuki Średnio­
                                          wiecznej w Muzeum
                                          Narodowym
                                          w Warszawie.
    10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17