Page 15 - Plastyka, Do dzieła, podręcznik, klasa 4
P. 15

v
       Sztuka egipska w Muzeum Brytyjskim       Muzeum Brytyjskie w Londynie słynie z największej kolekcji zabytków sztuki
       egipskiej w Europie. Odwiedzający mogą podziwiać niektóre spośród około
       6 milionów eksponatów z Bliskiego Wschodu, Egiptu, Grecji i Rzymu. Są to
       między innymi egipskie mumie, czyli zachowane ciała zmarłych, elementy
       budowli, posągi, rzeźby i płaskorzeźby oraz kamienne sarkofagi – grobowce.
        Do najważniejszych eksponatów zaliczany jest kamień z Rosetty – dzięki tej
       kamiennej płycie pokrytej napisami odszyfrowano starożytne pismo egipskie.
        O tym, że Egipcjanie umieli wytwarzać ze szkła piękne przedmioty codzien-
       nego użytku oraz wiernie ukazywać obserwowaną przyrodę, świadczą wzorzy-
       ste, kolorowe naczynia.
        Ciekawym eksponatem jest także figura kota – świętego zwierzęcia Egipcjan.  Kot Gayera-Andersona
                                            [czytaj: gajera andersona]
       Na jego szyi umieszczono ozdobę przedstawiającą skarabeusza – chrząszcza
       będącego w Egipcie znakiem tworzenia i nieśmiertelności. W miejscu kocich   brąz, złoto, srebro
       oczu wprawione były szlachetne kamienie. Figurka mogła być darem       wysokość: 42 cm
       dla jednego z bogów.                             715–341 rok p.n.e.
        W muzeum zgromadzono również duże zbiory malowideł i dokumentów
       stworzonych na papirusie – materiale podobnym do papieru, uzyskiwanym
       z rośliny rosnącej nad Nilem. Stanowią one połączenie dzieł malarskich
       z zapisami dotyczącymi religii i kultury dawnych Egipcjan.

                                            Naczynie na perfumy
                                              szkło dwubarwne
                                              długość: 14,5 cm
                                              XIV wiek p.n.e.

                                          Papirus z Księgi Umarłych
                                          ukazujący scenę ważenia duszy
                                            około 1275 roku p.n.e.


       W Polsce      Muzeum Narodowe w Warszawie


      Kolekcja egipska Muzeum Narodowego liczy około 6 tysięcy obiektów
      z różnych okresów istnienia cywilizacji starożytnego Egiptu i z wielu jej
      obszarów. W Galerii Egipskiej można obejrzeć pokryte napisami płyty
      oraz naczynia wykonane z kamienia, brązu i gliny, sarkofagi, przedmioty
      codziennego użytku, posążki i biżuterię, a także kamienne bloki ze świątyń
      oraz elementy budowli. Zbiory są uzupełniane dzięki zakupom i darom. Jednym     Głowa króla –
      z najcenniejszych eksponatów jest wypożyczony z muzeum w Luwrze wielki      Nektanebo I lub II
      posąg bogini Sachmet z głową lwa.

                                                      25
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20