Page 13 - Plastyka, Do dzieła, podręcznik, klasa 4
P. 13

Plama


       Ciekawi sztuki


       Czy plamy na obrazie mogą powstawać
       bez użycia narzędzi plastycznych?
       Plamy barwne nie muszą powstawać poprzez nakłada-
       nie farby jakimkolwiek narzędziem plastycznym. Malarz
       Jackson Pollock [czytaj: dżekson polok] pryskał farbą
       na powierzchnię obrazu za pomocą pędzla albo polewał
       leżące płótno wprost z podziurawionych puszek.
       Powstawały w ten sposób niezwykłe mieszaniny
       różnokolorowych nieregularnych smug farby.
        Malarz Frank Bowling [czytaj: frank bołling] zapro-
       jektował platformę, na której umieszczał płótna, aby
       następnie wylewać na nie różnobarwne farby. Platforma
       przechylała się i przesuwała w taki sposób, aby farba
       spływała w różnych kierunkach.
                   Jackson Pollock, Siedem, XX wiek

      Ćwiczenia                                Co będzie potrzebne?
      1. Dobierzcie się w pary i przedstawcie zwierzęta za pomocą plam i linii.  kartka z bloku tech-
                                          nicznego, kredki, farby,
        Najpierw jedno z Was na całej kartce odbije różnymi przedmiotami   pędzle, gąbka, tkanina,
        wielobarwne kształty. Następnie druga osoba dorysuje kredkami łapy,  naczynie na wodę
        ogony i inne szczegóły, tak aby plamy przypominały wybrane przez Was
        zwierzęta.                              kartka z bloku tech-
                                          nicznego, farba, pędzle,
      2. Wykonaj kompozycję z różnych rodzajów plam – malowanych lub odciska- kawałek gazy, naczynie
        nych za pomocą materiału. Zatytułuj gotową pracę.          na wodę
      3. Przedstaw widok z oddali na wybrany przez Ciebie krajobraz za pomocą
        zróżnicowanych plam wykonanych rozwodnioną farbą i pędzlem. Po wy-  kartka z bloku technicz-
        schnięciu powierzchni możesz obrysować niektóre elementy patykiem  nego, pędzle, zaostrzo-
        zamoczonym w nierozcieńczonej farbie. Zastosuj różne rodzaje linii. ny patyk, farby plakato-
                                          we, naczynie na wodę
      Czy już wiesz?

      •  Plama w sztuce to celowo wykonany ślad    •  Wyróżniamy między innymi plamy o miękkich
        narzędzia plastycznego, wybranego        lub ostrych brzegach, jednolite, zróżnicowane,
        materiału albo dłoni czy palców.         ciemne, jasne.
      •  Plamy mają różne kształty i wygląd zależny  •  Za pomocą plam można w dziełach malarskich
        od zastosowanych narzędzi, podłoży        ukazać wszystkie elementy świata lub obiekty
        i farb.                     z wyobraźni i ich zróżnicowany wygląd.                                                      23
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18