Page 11 - Plastyka, Do dzieła, podręcznik, klasa 4
P. 11

Plama


        Rodzaje plam i ich zastosowanie

      Plamy jednolite, o równo rozlanym kolorze, wydają się płaskie, te
      zaś, w których kolor został naniesiony nierównomiernie, sprawia-
      ją wrażenie zmieniania się barw. Plamy ograniczone konturem lub
      o ostrych krawędziach są wyraźniejsze i zwracają uwagę kształtem,
      natomiast plamy bez konturów albo o miękkich brzegach tworzą
      wrażenie płynnego przenikania się sąsiadujących ze sobą kolorów.
      Dodatkowe efekty można uzyskać za pomocą plam z gęstej farby,
      o zróżnicowanej powierzchni, z widocznymi śladami pędzla lub in-
      nych narzędzi plastycznych. Grubo nałożony kolor wydaje się moc-
      niejszy i głębszy, ma większą siłę oddziaływania na widza.
        Za pomocą różnie naniesionych plam można ukazać w pracach
      plastycznych wszystkie elementy otaczającego świata lub obiekty
      wyobrażone: ich barwy, kształty, powierzchnie, a także ich zróżni-
      cowane położenie i oświetlenie.
       Plama o miękkich    Plama jednolicie     Plama nałożona     Plama o różnym
       brzegach        ciemna, o ostrych    małą ilością farby,  natężeniu jasności
                   brzegach         prześwitująca


       Różnokolorowe     Plamy w wielu barwach  Jednokolorowe,     Cieniowane plamy
       plamy o wypukłej    powstałe przez pryskanie  grubo nałożone    z widocznymi
       powierzchni      pędzlem         plamy         śladami pędzla


      Ćwiczenie
                                           Co będzie potrzebne?
      Wykonaj pracę-zagadkę. Najpierw wykonaj na środku kartki dużą plamę złożoną
      z wielu mniejszych plam w różnych kolorach i rozmiarach. Następnie złóż pracę  kartka z bloku tech-
      i delikatnie dociśnij obie połówki. Po zakończeniu obejrzyjcie swoje prace –  nicznego, farby, różne
                                           rodzaje pędzli, naczy-
      porównajcie Wasze skojarzenia i wspólnie nadajcie tytuły poszczególnym  nie na wodę, aparat fo-
      obrazom. Możecie także sfotografować Wasze prace i stworzyć pokaz slajdów  tograficzny, komputer
      za pomocą programu komputerowego.                                                      21
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16