Page 8 - Matematyka z kluczem - matematyka, ćwiczenia, klasa 7
P. 8

IV.2   Suma algebraiczna i jej wyrazy       1 Otocz pętlami wyrazy sumy algebraicznej, a następnie je wypisz.

        a) x --  8 x       ,    ,
            7
          2
           y
          -
        b) 5 + 7 x - 5      ,    ,
        c) x + 5 xy - 81 + x   ,    ,    ,

       2  Połącz liniami w pary lub trójki wyrazy równe.


              - ^ 2 xh       x          1 x $
         - x          2 x         x 1         - 2 x

               - x 1        2 x $       - ^ 1h x $       3  Do każdego wyrazu dopisz wyraz podobny wybrany z ramki i odpowiadającą
        mu literę. Odczytaj hasło, które utworzą litery.         1 y 2
   Rozgrzewka Wyraz      7x    -3y    x     5    -xy   2
                            2
         Wyraz podobny

         Litera                          1 2
            7 E       -x K       y O       y  A       4xy T      2  M
                                       2
                                      x
                                     -
                          2
       4  Zredukuj wyrazy podobne. Wpisz do tabeli litery, przy których znajdują się po-
        dane liczby, i odczytaj hasło.
        -a + 8a - 6a + 2a =
        4e + 3f - 9e - 3f =

        2d + L - 3d - 5L + d =

        8 - 7m - 3r + 7m - 3 + 9r - 5 =

        -ps - 2s + 2ps + 3s - ps =


         Liczba     -4     3      1     -5      6

         Hasło      64
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13