Page 7 - Matematyka z kluczem - matematyka, ćwiczenia, klasa 7
P. 7

IV.1. Od wzorków do wzorów


      10  Jacek układał kolejne domki z zapałek według przedstawionego wzoru. Uzupeł-
        nij tabelę i odpowiedz na pytanie.
        Uwaga. Aby ułatwić sobie rozwiązanie zadania, możesz kolorować zapałki.
        Domek nr 1       Domek nr 2         Domek nr 3


        Numer domku     1   2   3   4  ... 10  ...   n

        Liczba zapałek
        w jednym boku                ...    ...
        kwadratu
        Liczba zapałek,
        z których składa się             ...    ...
        kwadrat
        Liczba zapałek
        ułożonych poziomo              ...    ...         Trening
        na górze dachu
        Liczba zapałek
        ułożonych ukośnie              ...    ...
        w dachu
        Liczba wszystkich              ...    ...
        zapałek

        Ile zapałek będzie w podstawie domku, do którego zbudowania Jacek użył
        51 zapałek?
      11  Kilogram jabłek kosztuje j zł, a kilogram marchwi m zł. Krzyś kupił 2 kg
        jabłek i 3 kg marchwi. Podał sprzedawcy banknot 20 zł i otrzymał resztę.
        Które wyrażenie opisuje, ile reszty otrzymał Krzyś?

        A. j2 + 3 m - 20    C. 20 -^ j 2 + 3 mh
        B. 20 - j 2 + 3 m   D. 20 -^ j 2 - 3 mh

                                  Na medal
                                  docwiczenia.pl
                                  Kod: M76EB3   63
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12