Page 6 - Matematyka z kluczem - matematyka, ćwiczenia, klasa 7
P. 6

IV.1. Od wzorków do wzorów


       7  Uzupełnij tabelę.


           n     1     2     3     5
          2n                         18

          2n + 1                            25       8  Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych obwód i pole danej figury.

        a)           b)           c)           n            n + 4

   Trening  9  Uzupełnij diagram odpowiednimi wyrażeniami algebraicznymi zgodnie z po-
        danym opisem. Przyjmij, że n jest dodatnią liczbą naturalną.
                                8n
           n
        a) Warunek: Każda następna liczba jest o 2 większa od poprzedniej.

           n            n + 4
           n            n + 4
                  2n            2n + 4
        b) Warunek: Każda następna liczba jest dwa razy większa od poprzedniej.

           n                     8n
           n                     8n
           n       2n + 1   2n + 3
                       n + 4
           n            n + 4
        c) Warunek: Każda następna liczba jest o 5 mniejsza od poprzedniej.
                  2n            2n + 4
                  2n
                  n – 3           2n + 4     n – 18
           n                     8n
           n                     8n
        d) Na diagramie przedstawiono cztery kolejne liczby parzyste.
                  2n + 1   2n + 3
                  2n + 1   2n + 3
                  2n            2n + 4
                  2n            2n + 4

        e) Na diagramie przedstawiono cztery kolejne liczby nieparzyste.  n – 18
                  n – 3
                  n – 3                   n – 18
                  2n + 1   2n + 3
                  2n + 1   2n + 3


                  n – 3                   n – 18
      62           n – 3                   n – 18
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11