Page 5 - Matematyka z kluczem - matematyka, ćwiczenia, klasa 7
P. 5

IV.1. Od wzorków do wzorów


      4  Zosia układała trójkąty z zapałek według pewnej zasady (patrz rysunki). Dory-
        suj trójkąt nr 4 i uzupełnij tabelę.
        Trójkąt nr 1    Trójkąt nr 2    Trójkąt nr 3    Trójkąt nr 4


        Numer trójkąta     1   2   3   4  ... 10  ...  n

        Liczba zapałek                 ...    ...
        w podstawie

        Liczba zapałek                 ...    ...
        w jednym ramieniu

        Liczba   działanie             ...    ...
        wszystkich
        zapałek   wynik               ...    ...        Rozgrzewka


      5  Oblicz wartość wyrażenia dla podanych wartości zmiennych.

              dla x = 3

              dla x = -2
        a) x3 + 4 =
              dla x =  1
                 6                dla x = 2, y = 3
                dla x = -4, y = 5
          x
             2
         -
        b) 2 + y =
                   5
                dla x = , y = 0,5
                   8
      6  Uzupełnij tabelę.


          x    1    -2        0    - 1 4       5 3 5

          -x        2    0,5            -3                                          61
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10