Page 3 - Matematyka z kluczem - matematyka, ćwiczenia, klasa 7
P. 3

4. Porządkowanie wyrazów w sumach algebraicznych ...................... 69
         5. Wyrażenia algebraiczne i procenty .................................................. 71
         Sprawdź, czy potrafisz .............................................................................. 73
         Jak na egzaminie ..................................................................................... 75

        V. RÓWNANIA
         1. Co to jest równanie ............................................................................ 76
         2. Rozwiązywanie równań ..................................................................... 78
         3. Zadania tekstowe ............................................................................... 81
         4. Zadania tekstowe z procentami ........................................................ 84

         5. Przekształcanie wzorów .................................................................... 87
         Sprawdź, czy potrafisz .............................................................................. 89
         Jak na egzaminie ..................................................................................... 91

       VI. TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE
         1. Twierdzenie Pitagorasa ...................................................................... 93
         2. Twierdzenie Pitagorasa – zadania .................................................... 97
         3. Kwadrat i jego połowa ..................................................................... 101
         4. Trójkąt równoboczny i jego połowa ............................................... 105
         Sprawdź, czy potrafisz ............................................................................ 109

         Jak na egzaminie ................................................................................... 111

       VII. UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
         1. Geometria kartki w kratkę .............................................................. 113
         2. Punkty w układzie współrzędnych ................................................ 117
         3. Długości i pola w układzie współrzędnych ................................... 119
         4. Odcinki w układzie współrzędnych ............................................... 123
         Sprawdź, czy potrafisz ............................................................................ 125
         Jak na egzaminie ................................................................................... 126

         Tablice .................................................................................................... 128
                                  Wpisz kod na:
         Odpowiedzi do zadań Na medal .............    docwiczenia.pl
                                  Kod: M77A3Z
   1   2   3   4   5   6   7   8