Page 2 - Matematyka z kluczem - matematyka, ćwiczenia, klasa 7
P. 2

Spis treści         I. PROPORCJONALNOŚĆ I PROCENTY
         1. Proporcjonalność prosta .......................................................................... 6
         2. Ułamek liczby ............................................................................................ 8
         3. Co to jest procent .................................................................................... 10
         4. Obliczanie procentu danej liczby .......................................................... 12
         5. Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent  ..................................... 15
         6. O ile procent więcej, o ile procent mniej .............................................. 17
         7. Obliczenia procentowe ........................................................................... 19

         Sprawdź, czy potrafisz ................................................................................... 22
         Jak na egzaminie .......................................................................................... 24

        II. POTĘGI
         1. Potęga o wykładniku naturalnym ......................................................... 26
         2. Potęgi o tych samych podstawach ......................................................... 28
         3. Własności potęgowania  ........................................................................ 30
         4. Notacja wykładnicza ............................................................................... 32
         5. Obliczenia w notacji wykładniczej ........................................................ 34
         Sprawdź, czy potrafisz ................................................................................... 38

         Jak na egzaminie .......................................................................................... 40

        III. PIERWIASTKI
         1. Pierwiastek kwadratowy ......................................................................... 41
         2. Szacowanie pierwiastków ....................................................................... 43
         3. Własności pierwiastkowania ................................................................. 45
         4. Pierwiastek trzeciego stopnia ................................................................ 49
         5. Działania na pierwiastkach sześciennych  ............................................ 53
         6. Działania na potęgach i pierwiastkach  ................................................ 55
         Sprawdź, czy potrafisz ................................................................................... 57

         Jak na egzaminie .......................................................................................... 59

        IV. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
          1. Od wzorków do wzorów ........................................................................ 60
          2. Suma algebraiczna i jej wyrazy .............................................................. 64
          3. Opuszczanie nawiasów ........................................................................... 67
   1   2   3   4   5   6   7