Page 10 - Matematyka z kluczem - matematyka, ćwiczenia, klasa 7
P. 10

IV.2. Suma algebraiczna i jej wyrazy
                                                   IV.3

       9   Pokoloruj figurę, w której zapisano wyrażenie algebraiczne będące:
        • sumą – na niebiesko,
        • różnicą – na żółto,
        • iloczynem – na zielono,
        • ilorazem – na czerwono.
        Figury, w których zapisano potęgi, pozostaw niepokolorowane.

                2
                a + 4 b
                      4 -
                    ^ ab + h 3 a        ab 4
            (a - b) + 2ab               3 a 5-
                           2
                           a - 4
                            2 b
                                   ab
                                   ^h 3
                ab                2
                 2 - 4 ^ a - h 2 ab    a 2 ab- k
                      b |
                                3
                         2 ^ a + 4h 2     2
                                 ab - 4h
                                  ^
                            3 ab +
                            5 ^ 4h
        Pokolorowana figura przedstawia flagę pewnego państwa. Podaj jego nazwę.
   Trening  10  Zapisz wyrażenie algebraiczne, które pozwoli obliczyć pole trapezu pokazanego


        na rysunku poniżej, powstałego z równoległoboku i trójkąta równoramiennego.
        Wyrażenie zapisz w postaci:
        a) sumy           ,
        b) iloczynu         ,

        c) ilorazu         .       11 Wyrażenie F =- 3 x -+ +   4 x + 5 jest równe wyrażeniu
                 2
                     x
                        2
                   5
                                x
            2
                              2
                      2
             x
          -
        A. 7 x + -  10.   B. x + x.    C. x ++  10.    D. x7 2 - 5.
          Na medal
          docwiczenia.pl
      66   Kod: M7NK6N
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15