Page 5 - Dzieciaki w akcji - Pięciolatek
P. 5

Proponujemy rozwiązanie, które:

       • odpowiada na potrzeby współczesnego dziecka i jego rodziny;
       • łączy edukację z rozwojem – tworząc dziecku przestrzeń do zabawy i uczenia się;

       • wprowadza wartości jako naturalne etapy poznawania świata, kładąc nacisk
         na przeżywanie i wychowanie;
       • łączy nowoczesne rozwiązania z najlepszymi, sprawdzonymi doświadczeniami
         praktyków;

       • mądrze integruje się z multimediami.

      Zapraszamy wszystkich nauczycieli do współpracy w wychowaniu i edukacji kolejnego
      pokolenia.
                               Anna Stalmach-Tkacz i Karina Mucha

                      Seria wspiera wszechstronny rozwój dzieci.
                      Łączy nowoczesne rozwiązania z najlepszymi,

                      sprawdzonymi doświadczeniami.


                      Doskonale sprawdza się w grupach niejednorodnych
                      wiekowo, dzięki spiralnemu doborowi treści i ułożeniu ich
                      w taki sposób, aby dzieci w każdym wieku w tym samym
                      okresie kształtowały te same umiejętności lub sprawności.

                                 Dzieciaki w akcji

                  – rozwój, wychowanie, edukacja


      Karina Mucha

      – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszaw-
      skiego, autorka podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, koordynator
      wojewódzki Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, członek
      Polskiej Sekcji IBBY. Za popularyzację czytania otrzymała od Ministra
      Kultury odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. Zajmuje się psycho-
      logią emocji oraz bada, jak pomagać dzieciom w poznawaniu świata
      i rozwijaniu myślenia. Mieszka na Śląsku w domu z dużym ogrodem
      i jeszcze większą biblioteką. Lubi spędzać czas na rozmowach z ludźmi,
      czytać książki i podróżować po świecie.

                                                     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10