Page 4 - Dzieciaki w akcji - Pięciolatek
P. 4

Nasze Autorki
         Od ponad 10 lat w naszej pracy zawodowej towarzyszymy nauczycielom, którzy
         muszą sprostać nie tylko ciągłym zmianom w oświacie, ale przede wszystkim zmianom,
         jakim ulegają dzieci i ich środowisko rodzinne. Zwiększa się w przedszkolach liczba
         dzieci wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przejawiających
         zaburzenia zachowania i emocji. Jako nauczyciele i specjaliści wiemy więcej o tym,
         jak uczy się ludzki mózg, jak należy stymulować procesy wspierania rozwoju i edu-
         kacji, aby dziecko uczyło się coraz efektywniej – ale zarazem czujemy coraz większą
         bezsilność wobec rosnących problemów wychowawczych. Dlatego też tworzyłyśmy
         naszą propozycję, z myślą o potrzebach współczesnych dzieci i ich rodzin oraz
         o nauczycielach – mądrych, zaangażowanych, ale i zmęczonych. Bardzo pragniemy,
         aby owoc naszej pracy towarzyszył nauczycielom na co dzień i inspirował, a przy tym
         dawał poczucie bezpieczeństwa i pewności w sprawach formalnych wymagań,
         jakie stawia przed nimi prawo oświatowe.

         Materiał edukacyjny łączy w sobie założenia wynikające z rozwoju dziecka w wieku
         przedszkolnym z założeniami przyjętymi w ramach obowiązującej podstawy progra-
         mowej i sposobami uczenia się określonymi na podstawie badań zarówno w Polsce, jak
         i na świecie. Rozwiązania metodyczne i dydaktyczne opie-
         rają się na koncepcjach i wynikach badań takich uznanych
         polskich autorytetów, jak: prof. dr hab. Anna Brzezińska,
         prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska, prof. dr hab. Marta
         Bogdanowicz, prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,
         prof. Zbigniew Semadeni, dr hab. Katarzyna Krasoń, a także
         autorytetów zagranicznych – prof. Grahama Nuthalla,
         prof. Roberta i Elizabeth Bjork, prof. Angeli Duckworth.
                      Anna Stalmach-Tkacz

                      – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Peda-
                      gogicznej TWP w Warszawie, magister wychowania przedszkol-
                      nego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog i logopeda, edukator
                      oświaty, trenerka programów profilaktycznych, dyrektor placówki
                      doskonalenia nauczycieli, autorka licznych publikacji dla dyrekto-
                      rów, nauczycieli oraz dzieci. Prywatnie mama dwóch synów, mi-
                      łośniczka kuchni japońskiej, kryminałów i malowania na płótnie.


      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9