Page 9 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 9

9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza
                                . Tlen – najważniejszy składnik powietrza

     4  Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań i do każdego z nich dopisz uzasadnienie.
      A.                      B.


      Probówkę z zebranym tlenem należy trzymać w sposób przedstawiony na schemacie A / B,
      ponieważ
                                             .

      Otrzymywany tlen może być / nie może być zbierany nad wodą, ponieważ
                                             .
      Zapalone łuczywo w tlenie rozpali się bardziej niż / pali się tak samo jak w powietrzu,
      ponieważ

                                             .

     5  Uzupełnij słowne zapisy reakcji chemicznych oraz tabelę.      Obejrzyj
                                         animację
      a) magnez + tlen                           docwiczenia.pl
                                         Kod: C7ZNP1
      b) węgiel + tlen
      c) siarka + tlen
      d)           +             tlenek glinu
      e) tlenek rtęci(II)          +
      f) węglan wapnia  tlenek wapnia + tlenek węgla(IV)


       Ozna-     Występujące w reakcji
       czenie  pierwiastki    związki     Produkty    Typ reakcji
       reakcji  chemiczne    chemiczne             chemicznej

        a)   magnez, tlen                    reakcja syntezy

        b)           tlenek węgla(IV)

        c)

        d)                     tlenek glinu

        e)

        f)


                                             31
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14