Page 7 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 7

. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów

     9  Balony meteorologiczne są wykorzystywane do rejestrowania warunków atmosferycznych.
      Unoszą one urządzenia rejestrujące na znaczne wysokości. Do napełnienia tych balonów
      stosuje się hel. Oblicz, jaką masę w gramach będzie miał hel wypełniający balon o objęto-
          3
      ści 3 dm w temperaturze 25°C. Gęstość helu w tej temperaturze d helu = 0,164  kg 3 .
                                       m
                                     Skorzystaj ze wzoru
                                     na gęstość oraz przelicz
                                     jednostki.

     10 Zaznacz poprawne dokończenia zdań.
      Neon stosuje się w reklamach świetlnych, ponieważ A / B / C / D.
      Hel jest używany do leczenia astmy, ponieważ A / B / C / D.
      Helem napełnia się balony i sondy meteorologiczne, ponieważ A / B / C / D.
      A. jest lekki i niepalny        C. świeci się na niebiesko
      B. pobudzony prądem elektrycznym   D. ułatwia oddychanie i jest nieszkodliwy
        świeci                 dla ludzi

      Para wodna

     11  Zaznacz poprawne uzupełnienia zdań.
      Woda występuje w przyrodzie w A / B stanach skupienia. Zawartość  para wodna
      pary wodnej w powietrzu jest C / D. Dowodem na obecność pary wod-

      nej w powietrzu są E / F. Rosa to G / H para wodna, która powstaje nocą  lód woda
      podczas dużych spadków temperatury. Kondensacja to zmiana stanu
      skupienia z I / J na K / L.
      A. dwóch  C. zmienna  E. burze  G. skroplona   I. ciekłego  K. stały
      B. trzech  D. stała   F. opady  H. zamarznięta  J. gazowego  L. ciekły

     12  Napisz obserwacje do doświadczenia chemicznego przedstawionego na fotogra ach.


                                         Obejrzyj film
                                         docwiczenia.pl
                                         Kod: C7T1HH      Wodorotlenek sodu tuż    Wodorotlenek sodu pozostawiony
      po wyjęciu z opakowania   na powietrzu przez dłuższą chwilę
      Obserwacje:

      Wniosek: Wodorotlenek sodu pochłania parę wodną z powietrza. Jest substancją higrosko-
      pijną, czyli zdolną do pochłaniana wody (zwykle pary wodnej) z otoczenia.
                                             29
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12