Page 6 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 6

Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

     Azot − główny składnik powietrza

   6  Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwości zyczne i chemiczne azotu wymienione
     w karcie charakterystyki.


     Karta charakterystyki – informacje ogólne
     • Stan skupienia: gazowy     • Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszczalny
     • Barwa: bezbarwny         w wodzie
     • Zapach: bezwonny        • Inne dane: nie podtrzymuje spalania


             fizyczne
      Właściwości
            chemiczne


   7  Oblicz, ile metrów sześciennych azotu znajduje się w powietrzu w pomieszczeniu
     o wymiarach 5 m × 4 m × 3 m.
     Gazy szlachetne
   8  Uzupełnij zdania, korzystając z wykresu przedstawiającego gęstości różnych gazów.


       hel  0,164
       neon     0,824
      argon         1,635
      krypton                 3,43
      ksenon                           5,396
     powietrze      1,185
         0    1     2    3     4    5    g
                                    d,  d m 3
     Gazem szlachetnym o najmniejszej gęstości jest       . Największą gęstość

     wśród przedstawionych gazów szlachetnych ma      . Gęstość około dwukrotnie
     większą od gęstości argonu ma        . W powietrzu będą unosiły się balony
     wypełnione           , ponieważ gęstość tych gazów jest
     od gęstości powietrza. Opadną balony wypełnione               ,

     ponieważ gęstość tych gazów jest      od gęstości powietrza.
    28
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11