Page 5 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 5

. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów

       Niewielkie projekty – duże efekty!

      Instrukcja: Przygotuj szklaną butelkę o objętości       zimna
         3
      250 cm , balonik oraz miskę. Na szyjkę butelki nałóż  gorąca  woda
                              woda
      nienapompowany balonik. Do miski wlej gorącą wodę
      i wstaw butelkę z balonikiem. Zapisz obserwacje. Na-
      stępnie wyjmij z miski butelkę z balonikiem, wylej go-
      rącą wodę i wlej zimną. Włóż butelkę z balonikiem do
      zimnej wody. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.
      Obserwacje:


      Wniosek:


     4  Balony to jedne z nielicznych obiektów, które mogą swobodnie unosić się w atmosferze. Do
      ich napełniania wykorzystuje się m.in. ogrzane powietrze. Zaznacz poprawne uzupełnienia
      zdań dotyczące unoszenia się i opadania balonu.
      a) Balon unosi się, gdy powietrze wewnątrz balonu A / B / C. Wówczas jego gęstość D / E / F.
      b) Balon opada, gdy powietrze wewnątrz balonu A / B / C. Wówczas jego gęstość D / E / F.

      A. ochładza się            E. jest taka sama jak gęstość powietrza
      B. ma temperaturę taką jak otoczenie   na zewnątrz powłoki
      C. jest ogrzewane           F. zwiększa się
      D. zmniejsza się

         Obliczenia chemiczne – uczę się krok po kroku

     5  Oblicz objętość tlenu zawartego w powietrzu wypełniającym pomieszczenie o wymiarach
      4,5 m × 6 m × 3 m. Odpowiedź wyraź w metrach sześciennych.


      Krok
      Przeczytaj treść zadania.
      Wypisz dane i szukane.

      Krok
      Skorzystaj ze wzoru:
      V = a · b · c, aby obliczyć
      objętość pomieszczenia.
      Krok
      Ułóż proporcję i oblicz
      objętość tlenu.
      objętość pomieszczenia =
      = objętość powietrza
      Krok
      Napisz odpowiedź.                                             27
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10